Používate zastaralý internetový prehliadač.
V záujme Vašej bezpečnosti a ochrany si prosím stiahnite a nainštalujte moderný prehliadač napr. Mozilla Firefox.

Informácie o spoločnosti JOPI OIL, s.r.o.

Profil

JOPI OIL, s.r.o. je distribútorom pohonných hmôt. Distribúcia je realizovaná pomocou vozového parku, ktorý tvoria nákladné vozidlá značky Volvo, Mercedes, MAN a IVECO. Cisternové návesy sú vybavené kompenzačným meraním, najnovším systémom merania a výdaja (integrované elektronické merné tyče).

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou v roku 2008. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti bolo dlhé roky prevádzkovanie čerpacej stanice ATIS & JOPI v Zlatých Klasoch. Cieľom bolo poskytnutie širokej škály služieb pre zákazníkov, od kvalitného paliva, cez ochotnú obsluhu, pekný a moderne zariadený shop s rozličným tovarom a občerstvením, kde si môžu zákazníci posedieť pri dobrej káve.

V roku 2016 prešla spoločnosť menšími zmenami. Okrem iného zmenil sa aj názov na JOPI OIL, s.r.o.
V súčasnosti je hlavným predmetom činnosti spoločnosti nákup pohonných hmôt, a ich distribúcia. Ropnými produktmi zásobuje sieť čerpacích staníc spoločnosti JOPI ČS s.r.o. a tiež mnoho partnerských odberateľov. Priemerný mesačný obrat podniku je 5 000 000 l motorovej nafty a 1 000 000 l benzínu.
Všetky palivá spĺňajú kvalitatívne parametre podľa stanovenej normy STN EN 228 a STN EN 590.

Politika a ciele spoločnosti

Cieľom spoločnosti JOPI OIL s.r.o. je trvalá spokojnosť klientov a udržanie si stabilnej pozície na trhu PHM.


JOPI ČS - Čerpacie stanice JOPI
JOPI OIL - Veľkoobchod a distribúcia PHM
JOPI TRADE - Daňový sklad PHM